logo
 • July 10, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

รายละเอียด

ต้องเลือกความพิเศษของสิ่งที่จะใช้ประโยชน์งาน ซึ่งจำต้องเลือกให้ถูกจุดต้องการ พร้อมความจำเป็นที่จะใช้งานถูกจุด ในความต้องการ แผ่นยาง ฟู้ดเกรดโดยความมุ่งหวังการสัมผัสอาหาร ของร้อน ของเย็น หรือน้ำกิน ที่ตัวยาง ฟู้ดเกรด ต้องไม่เกิดผลกระทบกับของกินร้อน นั่นคือการละลาย มีการแพร่ สารเคมีพิษ ลงสู่อาหาร หรือน้ำดื่ม หรือระเหยออกสู่อากาศ ทำให้ผู้หายใจเข้าไปได้รับอันตราย จนกระทั่งเกิดโรคภัย พิษ ในระบบการหายใจ หรือการทำงานในร่างกาย มนุษย์เป็นสิ่งที่ควรมีความละเอียดลออตั้งใจมากที่ต้องหาสิ่งที่มาใช้งานร่วมการทำงานได้

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นยางฟู้ดเกรดอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature Food Grade Rubber Sheet

 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 Food Grade Rubber Sheet
 • แผ่นยางฟู้ดเกรด 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 Food Grade Rubber Sheet

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น