logo
 • July 10, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด NR

แผ่นฟู้ดเกรด NR

แผ่นฟู้ดเกรด NR

รายละเอียด

โรงงานที่ทำงานผลิตหรือดัดแปลง เนื้อ ผลไม้ ผัก ย่อมต้องการสิ่งที่ใช้งานร่วมกับวัสดุดิบได้อย่างดี งัดจะต้องไม่เกิดโทษ จึงจำต้องใช้ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ในแบบอย่างผลงานต่างๆเพราะผู้สร้างต้องสร้างความแน่ใจ รวมทั้งรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ซื้อไป อุปโภค หรือบริโภค สินค้าที่ได้จำหน่าย เนื่องจากว่าตามกฎหมาย แผ่นยางฟู้ดเกรด เข้าใจง่ายๆเป็นมาตรฐาน หรือการใช้แรงงานสำหรับการผลิต คือสัมผัสของกิน เครื่องอุปโภคบริโภคได้ เพื่อให้ผู้รับประทานใช้งาน มีความปลอดภัย ไม่เกิดโทษพิษภัย ที่ทำให้ก่อกำเนิดการร้องทุกข์ กับทางผู้ค้า ซึ่งมีก็แต่การเสี่ยงแล้วก็ความสูญเสียในทางการค้า และความเชื้อมั่น ในผู้บริโภค จนกระทั่งธุรกิจการค้าปิดตัวลงได้

แผ่นฟู้ดเกรด NR

แผ่นฟู้ดเกรด NR

แผ่นฟู้ดเกรดอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature Food Grade Sheet

 • แผ่นฟู้ดเกรด -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 Food Grade Sheet
 • แผ่นฟู้ดเกรด 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 Food Grade Sheet

แผ่นฟู้ดเกรด NR

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด NR