logo
 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปอาหาร

แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปอาหาร

แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปอาหาร รายละเอียด ความทนทานต่อความร้อน ความเย็น ละอองน้ำร้อน หรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ ครัวหรือมนุษย์ จำเป็นมากอย่างยิ่งจะต้องนำ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ใช้งานในความเฉพาะด้านที่สัมผัสผิว ระบบร่างกาย ได้แก่ มือ ปาก เท้า สิ่งของได้ โดยไม่กำเนิดภัย หรือผลรับที่เสียในรูปแบบที่อันตรายอย่างเช่น ทางอากาศจากการสูบสูดดม ทางร่างกายติดเชื้อโรคที่แปลกปลอมที่ร่างกายไม่อาจจะยอมรับได้นำมาซึ่ง โรค หรือผิวหนังกำเนิด ปัญหา ยางด้านนี้ก็เลยจะต้องเป็นเนื้อยางที่มีความเป็นเป็นกลางที่สูง ซึ่งมีก็เพียงแต่การสังเคราะห์ด้วยการทำเนื้อแผ่นยางให้เป็น silicone rubberหรือเรียกอีกนามว่า ยาง food grade เพื่อการขาย ด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องไม้เครื่องมือ สำหรับในการรักษาของระบบ การเกื้อกูลมนุษย์ แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปอาหาร แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปอาหาร แผ่นยางสัมผัสอาหารสินค้า Product FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารตู้อบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารห้องอบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Room FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารเครื่องทำไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Machine FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารสมุนไพร Herb FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารห้องอบสมุนไพร Herb Room FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารเครื่องอบสมุนไพร
Read More


 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปสัตว์น้ำ

แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปสัตว์น้ำ

แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปสัตว์น้ำ รายละเอียด ตู้แช่แข็งที่มีความเย็นที่สูง และก็หนำซ้ำยังต้องหาซีลยาง หรือ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ทนความเย็นเจริญรวมทั้งยังทนความร้อน สัมผัสกับอาหารได้ ด้วยเหตุว่าเป็นยางที่มีพันธะจับตัวแน่นจะเสี่ยงกับความปลอดภัยใน ผลิตภัณฑ์ บริโภคได้ยังไงถ้าหาก ผู้ใช่ยาง silicone มีความเป็นเกรด แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ปลอดภัยเพียงพอ ในระบบการเก็บ กัก รักษา ความใหม่ของอาหาร ที่ใช้ยาง ฟู้ดเกรด สำหรับเพื่อการติดขอบ ต้องเอาใจใส่ถึงเกรดคุณภาพ ที่นำไปขึ้นรูป สำหรับในการทำซีลยาง ยางขอบ ตู้แช่แข็ง หรือ ตู้เย็น ควรจะมีความปลอดภัยกับผู้ซื้อได้ 100% จำเป็นที่จะต้องใช้ยาง silicone ที่เป็นเนื้อยาง ฟู้ดเกรด เพียงแต่เท่านั่นที่จะป้องกัน ทั้งคนและก็สินค้าสำหรับการควบคุมดูแลให้มีความปลอดภัย ตามเวลา อายุสำหรับการแช่แข็ง แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปสัตว์น้ำ แผ่นฟู้ดเกรด แปรรูปสัตว์น้ำ แผ่นยางสัมผัสอาหารผลไม้อบแห้ง DryFruit FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารกีวี่อบแห้ง Dry Kiwi FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารลูกพีชอบแห้ง Dry Peach FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารมะเขือเทศอบแห้งDry Tomato FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารเห็ดอบแห้งDry Mushroom FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารสาหร่ายอบแห้งDry Seaweed FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารเม็ดบัวอบแห้ง Dry Lotus Seeds FDA Food Contact Rubber Sheet
Read More


 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด อาหารแปรรูป

แผ่นฟู้ดเกรด อาหารแปรรูป

แผ่นฟู้ดเกรด อาหารแปรรูป รายละเอียด รับทำผลิต ตามความปรารถนา แผ่นยางฟู้ดเกรด เพื่อการใช่งานด้านเฉพาะเรื่องที่เกี่ยว ในสิ่งที่มีความต้องการ สิ่งที่สามารถใช้งานร่วมกับน้ำอาบ น้ำดื่ม น้ำใช้ และก็อาหาร เพื่อการบริโภค หรือ ของสด ในลักษณะต่างๆด้วยเหตุว่าเป็น ยางที่ไม่อาจจะกำเนิดสารที่ทำให้ สิ่งที่สัมผัส หรือ เจอความร้อนกระทั่งละลาย ส่งผลให้เกิดการตกตกของสารเคมีในระบบ หรืออาหาร และก็น้ำ งานในลักษณะนี้ก็เลยต้องการ เนื้อยางที่มีคุณภาพ เด่น มีความเป็นเนื้องาน แบบอย่าง silicone ที่ทนได้สูงรวมทั้งเหมาะสมกับระบบการทำงานในการใช้งานร่วมกับการทำงาน แผ่นฟู้ดเกรด อาหารแปรรูป แผ่นฟู้ดเกรด อาหารแปรรูป แผ่นสัมผัสอาหาร ตาม วัตถุดิบFDA Food Contact Sheet Material แผ่นสัมผัสอาหารเอ็นอาร์ NR FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารเอ็นบีอาร์ NBR FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารเอสบีอาร์ SBR FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอีพีดีเอ็ม EPDM FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารซิลิโคน Silicone / VMQ / MQ FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารไวตัน Viton / FKM / FPM FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารซีอาร์หรือคลอโรพรีนชื่อทางการค้านีโอพรีน CR / Neoprene FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารทีพีวี TPV / SantopreneFDA Food Contact Sheet
Read More


 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ผลไม้อบแห้ง

แผ่นฟู้ดเกรด ผลไม้อบแห้ง

แผ่นฟู้ดเกรด ผลไม้อบแห้ง รายละเอียด เครื่องดื่ม ในแนวทางการผลิต ลำเลียงนำ ส่งน้ำ หรือแม้กระทั้งที่รองภาชนะต่างก็นำ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ไปทำเป็นส่วนประกอบสำหรับในการผลิตเพราะว่าแผ่นยาง ฟู้ดเกรด โดนน้ำได้ ทนความร้อนได้โดนไอน้ำ และยางทนสารเคมี มีความเป็นฉนวนกระแสไฟฟ้า ทำให้มีความเหมาะสมช่วยเพิ่มคุ้มครองปกป้องความปลอดภัยต่อ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ต่อสุขภาพลูกค้า เพราะทางด้านกฎหมายด้านการคุมครอบครองการผลิตแล้วก็ผู้ใช้ ให้ใช้สิ่งที่เป็นมิตรแม้ กิจกรรมการสร้าง ด้านอาหารและก็น้ำ เพื่อกิจการค้า ควรมีคุณภาพความปลอดภัย ดังที่วางไว้ ควยคุม ก็เลยจะต้องใช้สิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำหรับเพื่อการดำเนินการด้านการสร้าง โดยเลือกเกรดยาง silicone ที่มีความเป็น Food grade แผ่นฟู้ดเกรด ผลไม้อบแห้ง แผ่นฟู้ดเกรด ผลไม้อบแห้ง แผ่นสัมผัสอาหาร การใช้งานด้านอื่นๆ Other Usability FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารกันน้ำ water ResistantFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารทนน้ำ water ResistantFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารกันกระแทก Impact ResistantFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารทนกระแทก Impact ResistantFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารลดแรงกระแทกReduce ForceFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารกันซึม Leak ResistantFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารกันน้ำมัน Oil ResistantFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารทนน้ำมัน Oil ResistantFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารกันไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam ResistantFDA Food
Read More


 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม

แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม รายละเอียด ใช้งานด้านที่กับระบบสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งมีชีวิต ที่จำเป็นต้องตั้งใจ ในความปลอดภัย โน่นคือสิ่งที่ใช้ได้ จำเป็นต้องไม่มีผลที่ทำให้ สิ่งที่สัมผัสเกิดพิษร้ายแรง ก็เลยต้องใช้ แผ่นยางฟู้ดเกรด ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมเป็นเกรดที่เฉพาะพิเศษสำหรับเพื่อการใช้ทำของหวาน ประกอบอาหาร สำหรับการทำ ขนมเค้ก บราวนี่ ขนมเค้กกี้ ลูกอม ลูกชุบ เพราะเหตุว่าแผ่นยาง ฟู้ดเกรด เป็นการดีไซน์เฉพาะเพื่อการใช้แรงงานกับน้ำ ของกิน เท่านั่นที่ไม่เกิด สารป่นเปื่อนเข้าไปในของกิน ถึงแม้ว่าจะการใช้งานด้านความร้อน โดยการอบขนม เพื่อทำขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ที่ได้ แม่พิมพ์ จากการขึ้นรูปด้วย แผ่นยาง Food grade ที่ไม่มีสารเคมีใดๆก็ตามจะเกิดโทษต่ออาหาร ทำให้คนรับประทาน กินเข้าไปเกิดอันตราย มีความไม่ปลอดภัย ต่อชีวิต แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม แผ่นฟู้ดเกรด อาหาร เครื่องดื่ม แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรม Industry FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าAppliances IndustryFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มFood & Beverage IndustryFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมการแพทย์Medical Industry FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์Medical Device Industry FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรIndustrial Machine ManufacturingFDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์Electronic Device Industry FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมความปลอดภัยSecurity Industry FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหารอุตสาหกรรมการเกษตร การเพาะปลูกAgriculture Industry FDA
Read More


 • July 22, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone รายละเอียด สิ่งที่อาจไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรงแต่ก็ยังมีการโดนอาหารหรือสิ่งมีชีวิต หรือความร้อนสารละลาย ที่ต้องหาสิ่งที่ครอบคลุมได้ทั้งผอง ที่จะต้องเลือกใช้ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด มาใช้ให้ตรงกับงานในแบบอย่างด้านต่างๆไก้แก่การใช้แรงงานด้าน เกี่ยวกับห้องแล้วก็พื้น โดยการนำเป็นแผ่นยางพื้นสำหรับของกิน ต้นหญ้ารวมทั้งน้ำ หรือด้านองค์ประกอบได้ สายพานยาง ท่อที่เป็นยางสำหรับส่งน้ำแล้วก็ของกิน สายพานยาง ซีลยาง ยางขอบตู้แช่เย็น ตู้อบ หรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานให้มีแบบอย่างที่ทนต่อระบบงานได้อย่างดี ควรมีความปลอดภัยไม่ก่ออันตรายกับสิ่งมีชีวิต ที่สัมผัสกับยางโดยตรง หรือสัมผัสกับ บริโภค อุปโภค ต้องครอบคลุมได้ทั้งปวง ให้เกิดความผสมสำหรับในการใช้งานที่พอดี แผ่นฟู้ดเกรด Silicone แผ่นฟู้ดเกรด Silicone แผ่นสัมผัสอาหารอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหาร -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหาร -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหาร -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหาร -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหาร -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหาร -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 FDA Food Contact Sheet แผ่นสัมผัสอาหาร -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 FDA Food
Read More


 • July 10, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ซิลิโคน

แผ่นฟู้ดเกรด ซิลิโคน

แผ่นฟู้ดเกรด ซิลิโคน รายละเอียด การพัฒนา และก็การคัดสรรสูตรที่จะสามารถใช้กับตู้อบ เตาอบ หรือน้ำ และก็อาหาร ร่วมไปทั้งยังสิ่งมีชีวิต ก็เลยพัฒนา แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับงานด้านนี้โดยมีการคิดค้นสร้างขึ้นจนได้ คุณลักษณะที่เป็นตัวกึ่งกลาง นั่นเป็นไม่เป็นตัวแพร่สาร หรือ สื่อนำอะไรก็ตามที่ใช้ชื่อว่า silicone โดยการใช้แรงงานที่มีคุณสมบัติเหมือนยางแต่เป็นการสังเคราะห์ ทางเคมี และก็สารเพื่อทำขึ้นให้ได้ สิ่งที่ไม่เป็นตัวเหนี่ยวนำสิ่งใดๆแล้วก็ยังทนไฟ ความเย็น ไอน้ำ โอโซน ในบรรยากาศ จึงสามารถนำมาใช้งานร่วมกับคน สัตว์ ข้าวของได้อย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งยังนิยมทำเป็นส่วนประกอบประกอบใน เสื้อผ้า อาภรณ์ในหลายๆหลายการ เสื้อยกทรง กระเป๋า จนถึงเครื่องครัว เครื่องตกแต่งบ้าน แผ่นฟู้ดเกรด ซิลิโคน แผ่นฟู้ดเกรด ซิลิโคน แผ่นยางสัมผัสอาหาร ตาม วัตถุดิบFDA Food Contact Rubber Sheet Material แผ่นยางสัมผัสอาหารเอ็นอาร์ NR FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารเอ็นบีอาร์ NBR FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารเอสบีอาร์ SBR FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารอีพีดีเอ็ม EPDM FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารซิลิโคน Silicone / VMQ / MQ FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารไวตัน Viton / FKM / FPM FDA Food Contact Rubber Sheet แผ่นยางสัมผัสอาหารซีอาร์หรือคลอโรพรีนชื่อทางการค้านีโอพรีน CR
Read More


 • July 10, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น รายละเอียด ตู้แช่แข็งที่มีความเย็นที่สูง และหนำซ้ำยังต้องหาซีลยาง หรือ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ทนความเย็นเจริญและก็ยังทนไฟ สัมผัสกับอาหารได้ เพราะเหตุว่าเป็นยางที่มีภาระจับแน่นจะเสี่ยงกับความปลอดภัยใน ผลิตภัณฑ์ บริโภคได้ยังไงถ้าหาก ผู้ใช่ยาง silicone มีความเป็นเกรด แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ปลอดภัยพอเพียง ในระบบการเก็บ กัก รักษา ความใหม่ของอาหาร ที่ใช้ยาง ฟู้ดเกรด สำหรับการติดขอบ จะต้องใส่ใจถึงเกรดคุณภาพ ที่นำไปขึ้นรูป สำหรับการทำซีลยาง ยางขอบ ตู้แช่แข็ง หรือ ตู้แช่เย็น ควรมีความปลอดภัยกับผู้บริโภคได้ 100% ควรต้องใช้ยาง silicone ที่เป็นเนื้อยาง ฟู้ดเกรด เพียงเท่านั่นที่จะปกป้อง ทั้งคนรวมทั้งสินค้าสำหรับการควบคุมดูแลให้มีความปลอดภัย ตามเวลา อายุสำหรับในการแช่แข็ง แผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น แผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น แผ่นยางฟู้ดเกรดผลไม้อบแห้ง DryFruit Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดกีวี่อบแห้ง Dry Kiwi Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดลูกพีชอบแห้ง Dry Peach Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดมะเขือเทศอบแห้งDry Tomato Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดเห็ดอบแห้งDry Mushroom Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดสาหร่ายอบแห้งDry Seaweed Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดเม็ดบัวอบแห้ง Dry Lotus Seeds Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดขนมปังอบแห้ง Dry Bread Food Grade Rubber Sheet
Read More


 • July 10, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง รายละเอียด รับจัดทำผลิต ตามสิ่งที่ต้องการ แผ่นยางฟู้ดเกรด เพื่อการใช่งานด้านเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพัน ในความจำเป็น สิ่งที่สามารถใช้งานร่วมกับน้ำอาบ น้ำกิน น้ำใช้ และก็อาหาร เพื่อการบริโภค หรือ ของสด ในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเป็น ยางที่ไม่สามารถกำเนิดสารที่ทำให้ สิ่งที่สัมผัส หรือ พบความร้อนจนกระทั่งละลาย ส่งผลให้เกิดการตกร่วงของสารเคมีในระบบ หรือของกิน และก็น้ำ งานในรูปแบบนี้จึงอยาก เนื้อยางที่มีคุณภาพ เด่น มีความเป็นเนื้องาน ต้นแบบ silicone ที่ทนได้สูงแล้วก็เหมาะสมกับระบบการทำงานในการใช้งานร่วมกับการทำงาน แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่แข็ง แผ่นยางฟู้ดเกรดสินค้า Product Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดตู้อบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดห้องอบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Room Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดเครื่องทำไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Machine Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดสมุนไพร Herb Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดห้องอบสมุนไพร Herb Room Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดเครื่องอบสมุนไพร Herb Machine Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดหม้อต้ม Boiler Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรดกาน้ำร้อน Hot
Read More


 • July 10, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น

แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น รายละเอียด ต้องเลือกความพิเศษของสิ่งที่จะใช้ประโยชน์งาน ซึ่งจำต้องเลือกให้ถูกจุดต้องการ พร้อมความจำเป็นที่จะใช้งานถูกจุด ในความต้องการ แผ่นยาง ฟู้ดเกรดโดยความมุ่งหวังการสัมผัสอาหาร ของร้อน ของเย็น หรือน้ำกิน ที่ตัวยาง ฟู้ดเกรด ต้องไม่เกิดผลกระทบกับของกินร้อน นั่นคือการละลาย มีการแพร่ สารเคมีพิษ ลงสู่อาหาร หรือน้ำดื่ม หรือระเหยออกสู่อากาศ ทำให้ผู้หายใจเข้าไปได้รับอันตราย จนกระทั่งเกิดโรคภัย พิษ ในระบบการหายใจ หรือการทำงานในร่างกาย มนุษย์เป็นสิ่งที่ควรมีความละเอียดลออตั้งใจมากที่ต้องหาสิ่งที่มาใช้งานร่วมการทำงานได้ แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น แผ่นฟู้ดเกรด ห้องแช่เย็น แผ่นยางฟู้ดเกรดอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรด -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรด -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรด -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรด -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรด -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรด -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 Food Grade Rubber Sheet แผ่นยางฟู้ดเกรด -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 Food Grade Rubber
Read More